Innovation Award

Li Xun

Liu Wei

Wang Haomin

Shen Lei

Xie Fangyong

Jiu Men Tang (Shenzhen) International Design Co., Ltd.

Xu Shengming

Zhang Xi

Fu Minxiu

Su Haochen