Gold Creative Award International Design Competition
Days
Hours
Minutes
Seconds

Innovation Award

YIYANYIXING DESIGN

Meng Xiangfei

Yiping Huang

Wang Bin

Guangbiao Chen(Bill)

Geomebox Concept

Zhang Liwei

Guangzhou Zhenxiong

Guangzhou Zhenxiong

Qian Dan