Innovation Award

Warren

Wan Shiyuan

Xu Peiyuan

Guangdong Tianyuan Architectural Design Co., Ltd.

Xicheng design

Good life design

Shanghai Aodan Decoration Design Engineering Co., Ltd.

Zhou Hui

Chongqing weiguan Interior Design Co., Ltd.

Hainan Tingmei Yiju Soft Decoration Design Co., Ltd.