Innovation Award

Feng Zhibin

Zheng Weiqiang

Zhou Chengjia

Jiu Men Tang (Shenzhen) International Design Co., Ltd.

Huang Zhenjiang

Chen Yishuang

Wang Lu

Yang Bozhong

Ye Zhili

Li Peiyao