Gold Creative Award International Design Competition
Days
Hours
Minutes
Seconds

Platinum

Guangzhou Chidao Interior Decoration Design Co., Ltd.

Xu Lingjiao

Yin Chao

Li Yizhong space design

Touch Design

Huang junsen

Pan Xuqiang

Guangzhou Mingtang Decoration Design Co., Ltd.

Ren Fengni