Gold Award

Shanghai Jundi Architectural Design Office Co., Ltd.

Ge Yao

Huang Yecheng

Chen Junwei/Wang Ke

Fan Yifeng

Shanghai Feishi decoration design Engineering Co., Ltd

Shenzhen Asymptote Architectural Design Co., Ltd.

Duowei desig

CLV.DESIGN

Shanghai Feishi decoration design Engineering Co., Ltd