Gold Creative Award International Design Competition
Days
Hours
Minutes
Seconds

Property Sales

Shenzhen Dacang Design

Kuanji Architectural design

Yongna Sheng

Nancy Fang

Shanghai Binzhan Architectural Design Consulting Co., Ltd.

Shanghai Binzhan Architectural Design Consulting Co., Ltd.

C.H.Y Shanghai Zeqin Interior Design Co., Ltd.

Shanghai Benji Architectural Design Co., Ltd.

Shenzhen jianjinxian Architectural Design Co., Ltd.

Shanghai weishi Architectural Design Co., Ltd.