Hotel Space

Shanghai Jundi Architectural Design Office Co., Ltd.

Zhang Ning

Shanghai Jundi Architectural Design Office Co., Ltd.

Xiangjing (Tianjin) Environmental Art Design Co., Ltd. (Wang Yan)

Wan Shiyuan

Guo Shao Xun

Ren Fengni

Gan Jin

Muhoukong space design in Wenzhou

Linzi Li