Commercial Display

Huang Zhenhua

Qi Sheng

Guangzhou Chengyi Decoration Engineering Co., Ltd.

Zhang Qi

Chen Yulin

Fujian Tianyi Design Co., Ltd.

KIM SINCHUL

Intent East (Beijing) Design Consulting Co., Ltd

Yang Jieming

Shanghai Quanchuang International Culture Technology Co., Ltd.