TOP10-International New Prominent Designer

Yuyan Shen

Baron Xu

Xinwei Wang

Hailong Kang

ZhangYi

Chen Ling, Shenzhen Runlin Construction Group

Kai Zheng

Chen Tao

Lv Yinsu