Architectural Design

Wan Shiyuan

Xu Peiyuan

Han Lichun

Tianjin Lingshuo Construction Engineering Design Co., Ltd.

Bian Zhe

Yazheng Liu

IVY Architectural Firm

Vanpin Architecture Design (Shanghai) Co., Ltd

Junming He

Cosmos Architecture